Events

Hosted Event

የኢትዮጵያ የከበሩ ማዕድናት ጌጣጌጥ አምራቾችና ላኪዎች ማኅበር ከማዕድን ሚኒስቴር ከማዕድን ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት ጋር በመተባበር ከኢንስቲትዩቱና ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ለተውጣጡ ሰራተኞች ለ5 ቀናት የሚቆይ Gemstone Identification and Grading ላይ ስልጠና መስጠት ጀምሯል።

"Jan-06-2024"

Hosted Event

Gemstone Identification and Grading Training

"Jan-06-2024"

Hosted Event

Ethiopian Gem and Jewelry Traders Association Inauguration

"Aug-04-2023"

Hosted Event

Ethiopian Gem and Jewelry Traders Association Inauguration

"Aug-04-2023"

Hosted Event

የኢትዮጵያ የከበሩ ማዕድናትና ጌጣጌጦች አቅራቢዎች፣አምራቾችእና ላኪዎች ማህበር Ethiopian Gemstone & Jewelry Suppliers, Manufacturers & Exporters Association ሁለተኛው ጠቅላላ ጉባኤ

"Aug-02-2023"

Hosted Event

የኢትዮጵያ የከበሩ ማዕድናትና ጌጣጌጦች አቅራቢዎች፣አምራቾችእና ላኪዎች ማህበር Ethiopian Gemstone & Jewelry Suppliers, Manufacturers & Exporters Association ሁለተኛው ጠቅላላ ጉባኤ፡፡

"Aug-01-2023"

Hosted Event

Ethiopian Gem and Jewelry Traders Association Inauguration

"Jul-20-2023"